chuyến bay VN168

Hơn 100 khách trên chuyến bay VN168 tạm tá túc ở Lào

Hơn 100 khách trên chuyến bay VN168 tạm tá túc ở Lào

Chuyến bay VN168 khai thác bằng A330, lần bảo dưỡng định kỳ gần nhất là ngày 6/6/2016. Hiện Vietnam Airlines vẫn kiểm tra hoạt động của máy bay Airbus A330 để tìm hiểu nguyên nhân trục trặc kỹ thuật. Máy